Dodaj CV
do bazy kandydatów AP Vector

Technolog (obróbka skrawaniem)

Tarnowo Podgórne (wielkopolskie)

oferta pojawiła się: 2018-03-01

Numer referencyjny: TZM/18

Ilość wakatów: 1

Termin składania: 2018-04-30

Opis

 • Opracowanie procesów technologicznych niezbędnych do wdrażania nowych projektów
 • Dobór narzędzi oraz przyrządów technologicznych i oprogramowania
 • Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji technologicznej
 • Nad­zo­ro­wa­nie pro­cesu i ope­ra­cji tech­no­lo­gicz­nych w toku produkcji
 • Ustalanie parametrów technologicznych oraz ich optymalizacja
 • Określanie cza­sów technologicznych
 • Wspar­cie dzia­łów pro­duk­cji i jako­ści w zakre­sie nad­zoru nad przebiegiem procesu technologicznego

Wymagania podstawowe

 • Znajomość procesów obróbki skrawaniem
 • Zna­jo­mość pro­gra­mów ProEngineer, Creo, PowerMill, lub EdgeCam
 • Doświad­cze­nie na sta­no­wi­sku programisty CAM
 • Bar­dzo dobra zna­jo­mość rysunku technicznego
 • Wiedza z zakresu organizacji procesów produkcyjnych i technologicznych

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczest­nic­two w inno­wa­cyj­nych projektach oraz współpracę z zespołem ekspertów
 • Nowoczesny park maszynowy – zaawansowane procesy technologiczne
 • Bardzo dobre wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia
 • Atrakcyjny system szkoleń i kursów
 • Umowę o pracę w dużej stabilnej firmie

Aplikuj

Imię

Nazwisko

E-mail

Zgadzam się na otrzymywanie powiadomień mail/sms z informacjami o nowych ofertach

Telefon

Uwagi

Student

Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę AP Vector Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w celu wykonania procesu rekrutacji Pracodawcy.

To cię powinno zainteresować: