Dodaj CV
do bazy kandydatów AP Vector

Technolog (obróbka skrawaniem)

Ternowo Podgórne (wielkopolskie)

oferta pojawiła się: 2017-09-01

Numer referencyjny: TZM

Ilość wakatów: 1

Termin składania: 2017-10-31

Opis

 • opracowanie procesów technologicznych niezbędnych do wdrażania nowych projektów
 • dobór narzędzi oraz przyrządów technologicznych i oprogramowania
 • opracowywanie i weryfikacja dokumentacji technologicznej
 • nad­zo­ro­wa­nie pro­cesu i ope­ra­cji tech­no­lo­gicz­nych w toku produkcji
 • ustalanie parametrów technologicznych oraz ich optymalizacja
 • określanie cza­sów technologicznych
 • wspar­cie dzia­łów pro­duk­cji i jako­ści w zakre­sie nad­zoru nad przebiegiem procesu technologicznego

Wymagania podstawowe

 • znajomość procesów obróbki skrawaniem
 • zna­jo­mość pro­gra­mów Pro Engineer, Creo, PowerMill, lub Edge Cam
 • doświad­cze­nie na sta­no­wi­sku programisty CAM
 • bar­dzo dobra zna­jo­mość rysunku technicznego
 • wiedza z zakresu organizacji procesów produkcyjnych i technologicznych
 • umiejętność współpracy z zespołem

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczest­nic­two w inno­wa­cyj­nych projektach oraz współpracę z zespołem ekspertów
 • nowoczesny park maszynowy – zaawansowane procesy technologiczne
 • bardzo dobre wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia
 • atrakcyjny system szkoleń i kursów
 • umowę o pracę w dużej stabilnej firmie

Aplikuj

Imię

Nazwisko

E-mail

Zgadzam się na otrzymywanie powiadomień mail/sms z informacjami o nowych ofertach

Telefon

Uwagi

Student

Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę AP Vector Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w celu wykonania procesu rekrutacji Pracodawcy.

To cię powinno zainteresować: